Kontakt oss

Kontakt medlems- og giverservice

Kontakt en av våre ansatte på Forbundskontoret, se liste

Kontakt en av våre ansatte i krets eller hovedforening, se liste

Generalsekretærens vakttelefon: 952 72 792 
Vakttelefonen er KFUK-KFUMs beredskapstelefon og benyttes i situasjoner som krever akutt oppmerksomhet eller inngripen fra generalsekretær. Det er ikke mulig å sende SMS til beredskapstelefonen. Ved varsling av vold, krenkelser og seksuelle overgrep, oppfordrer vi deg til umiddelbart å varsle din leder eller ta direkte kontakt med generalsekretærens vakttelefon, tlf 952 72 792.