Ledige stillinger

06.06.2019
13.06.2019

KFUK-KFUM Norge Fana søker ungdomsarbeidere

Søknadsfrist: 16. juni

05.06.2019
05.06.2019

World YMCA Staff Placement opening – Research Assistant - three months

Research Assistant working on our global youth initiatives.

24.05.2019
11.04.2019

KFUK-KFUM Sogn og Fjordane søkjer prosjektleiar for ungdomssatsing (3-årig) 100% stilling

Brenner du for å skape opne og trygge møteplassar for unge ...

05.04.2019