Vi jobber med nye nettsider :) Besøk våre gamle nettsider på https://gammel.kfuk-kfum.no
ikon
Bildetekst her....
KFUK-KFUM vil bli mer slagkraftige i kampen for å forandre verden. Vi vil bety mer for fler. Vi vil at barn og unge i vår bevegelse kan erfare at de kan påvirke retningen til egen organisasjon, kirke og samfunn.
} Ikon