Gå til hovedinnhold ikon Min Connect

Globalaksjon

Unge skal med! 

Har du noen gang opplevd å ikke få være med på noe? Blitt hindret i å delta fordi trappen er for lang, språket for vanskelig eller du ikke har fått invitasjon? Det er ikke sikkert du har kjent på slike hindringer, men å holdes utenfor er noe vi alle kan relatere oss til.  

I verden er det mange unge mennesker som opplever å ikke få delta. Unge blir sett på som en utfordring og i alle fall ikke som positive bidragsytere til å forandre verden.  I KFUK-KFUM mener vi at unge mennesker er en ressurs og eksperter på hva som trengs for å gjøre verden til et bedre sted. Derfor heter årets Globalaksjon «Unge skal med». Uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, legning og alder skal unge få være med å forme samfunnet de er en del av. Dette jobber YWCA- (KFUK) og YMCA- (KFUM) organisasjoner over hele verden med, og din innsats i å samle inn penger til Globalaksjonen utgjør en stor forskjell!

KFUK-KFUM Global er KFUK-KFUM Norge og KFUK-KFUM Speidernes solidaritets- og utviklingsorganisasjon, og har partnere over hele verden. To av disse partnerne har et spesielt fokus på inkludering og deltakelse. Det er YMCA i Palestina, som jobber med unge med funksjonsnedsettelser, og YWCA i Tanzania, som jobber med inkludering av unge mødre. Gjennom Globalaksjonen blir du bedre kjent med disse prosjektene.

Hva er Globalaksjonen og hvorfor?

Globalaksjonen samler inn penger for å bidra til at unge mennesker skal få mulighet til å jobbe for en mer rettferdig verden. Ungdom står opp for andre ungdom! Det har aldri vært flere unge i verden, og de utgjør den største andelen av befolkningen. Likevel faller de ofte mellom to stoler: De er ikke barn, og heller ikke voksne. Mange møter store utfordringer som fattigdom, og manglende tilgang på utdanning og jobb. Lite av utviklingsarbeidet som drives i dag, fokuserer spesielt på unge. Det er også svært sjelden unge inkluderes i forhandlinger og utviklingsprosesser. Unge sees ofte på som en utfordring, heller enn en løsning. KFUK-KFUM opplever at det er unge som sitter på gode løsninger og er bedre på å se muligheter enn mange voksne. Derfor er det viktigere enn noen gang å sette unge mennesker i fokus!


Ved å laste ned denne prosjektfila får du tilgang til alt du trenger for å gjennomføre globalaksjonen

Last ned her


Hvordan arrangere

Andakter 

Les mer om prosjektene

Innsamlings- og informasjonsaktiviteter

til toppen
Ikon