Gå til hovedinnhold ikon Min Connect

Bankkonto

Egen bankkonto til gruppa kan være kjekt av flere grunner. Norges KFUK-KFUM krever for eksempel at lokale grupper oppgir en ikke-privat konto til utbetaling av startstøtte/Frifond og for tilbakeføring av lokal kontingent. En del grupper samarbeider med menigheter i den norske kirke  om dette, mens andre ønsker egen konto.

For å få opprette en bankkonto og få momskompensasjon må enheten være registrert i Enhetsregisteret, en del av Brønnøysundregisteret. Det er ikke noe krav fra Norges KFUK-KFUM at den lokale gruppa eller hovedforeningen er registrert i Brønnøysund.

For å registrere gruppa i Enhetsregisteret, må dere sende inn følgende informasjon 

  1. Enhetens/foreningens stiftelsesdokument  Last ned HER
  2. Enhetens/hovedforeningens vedtekter. Les mer og last ned mal HER 
  3. Årsmøteprotokoll som viser valg av styre dersom gruppa har et annet styre enn det som er dokumentert i stiftelsesdokumentet. Les mer om årsmøtet og valg av styre HER
  4. Evt. villighetserklæringer fra regnskapsfører og revisor dersom man skal ha dette


Les mer om registrering av enheter/foreninger i Brønnøysundregisteret HER

Informasjon om alle endringer av styret eller i gruppas vedtekter må rapporteres inn til Brønnøysund.  Det er årsmøtet som velger gruppas styre og det er årsmøtet som har myndighet til å endre gruppas vedtekter.

til toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer