Gå til hovedinnhold ikon Min Connect

Startstøtte

Alle grupper som melder seg inn i KFUK-KFUM Norge kan få opp til* 8000 kroner i oppstartstøtte så fort de har 6 registrerte medlemmer i alderen 0-26 år på medlemslista, som har betalt sin medlemskontingent.

Viktig: Har gruppa tre eller flere medlemmer på 15 år eller eldre må gruppa velge et styre av og blant medlemmene for å kunne motta startstøtte. 

Mulighet for Frifond hvert år:

Som innmeldt gruppe kan dere motta Frifond hvert år – en form for statsstøtte KFUK-KFUM videreformidler til vår lokale frivillige aktivitet for barn og ungdom. Frifond deles ut på grunnlag av et snitt av gruppas betalende medlemmer under 26 år inneværende år og fjoråret. Gruppa må ha levert Årsrapport og Frifondbekreftelse i connect. Les mer om Frifond.

ANDRE MEDLEMSFORDELER

Foruten oppstartstøtten får alle innmeldte grupper

  • Mulighet for Frifond hvert år
  • Andakter, leker og tips til aktiviteter på nett
  • Tilbud om abonnement på Musikkbanken.no og andre musikkpakker
  • Globalaksjonspakke med tips til hvordan du kan gi medlemmene et globalt engasjement
  • Tilbud om å være med på relevante festivaler, leirer og ferdighetskurs
  • SMS-løsning til å kommunisere med medlemmer
  • Oppfølging og hjelp fra våre ansatte


  • * Grupper som har avtale om minsteprismedlemskap får 4000,- i startstøtte. 

til toppen
Ikon