Gå til hovedinnhold ikon Min Connect

Frifond

Frifond er Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning for barn og unge som gjør det mulig å drive det frivillige arbeidet der du bor. Det betyr at det lønner seg å oppdatere medlemslista, betale medlemskontingenten i tide og levere årsrapport hvert år!

KFUK-KFUM får Frifondmidlene tildelt via Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LNU. Forbundskontoret fordeler pengene til våre lokale grupper og deres lokale frivillige arbeid for barn og ungdom på bakgrunn av retningslinjer bestemt av Forbundsstyret i KFUK-KFUM. Kort forklart er dette penger staten gir til frivillige organisasjoner ut fra hvor mange barne- og ungdomsmedlemmer de har og hvor mange grupper de har som praktiserer demokrati.

HVORDAN KFUK-KFUM NORGE TILDELER FRIFOND

1) Tildeling ut fra antall medlemmer

KFUK-KFUM tildeler Frifond til våre grupper utfra et snitt av hvor mange registrerte betalende medlemmer i alderen 0-26 år de hadde tildelingsåret og året før. Det betyr at hvis ansvarlig voksenleder/styret i din gruppe leverte medlemsliste til oss med 20 medlemmer i 2023 og 40 medlemmer i 2024, så vil gruppa kunne få tildelt Frifond på grunnlaget 30 medlemmer.

Hva kan man bruke frifondmidlene til?

Formålet med Frifond er at det skal styrke lokalt frivillig arbeid for barn og ungdom i Norge. Derfor kan pengene kun brukes til organiserte aktiviteter relatert til frivillig barne- og ungdomsarbeid lokalt i Norge. Pengene skal disponeres av den lokale gruppa og kan ikke gå til å bygge egenkapital, betale ned gjeld eller lønne ansatte. Eksempler på hva Frifond kan brukes til kan være:

 • Kjøp av ressursmateriell (f.eks. sportsutstyr, noter o.l.)
 • Deltakelse på ledertreningskurs/seminarer
  • OBS Dersom dere ønsker å benytte Frifondpenger til å dekke kostnader til transport/reise til steder som ligger utenfor fylket, så merk dere LNUs regler om at :
   •  Ikke hele Frifondbeløpet gruppa har mottatt kan brukes på reise 
   • Dere må i Frifondbekreftelsen argumentere for hvordan reisen utenfor fylket bygger lokal aktivitet 
 • Honorar for enkelttjenester (f.eks. lydteknikk på konserten, buss-transport til leiren)
 • Innkjøp av effekter, utstyr & mat (ikke alkohol)
 • Andre ting som gruppa mener er viktig for å styrke lokalt, frivillig arbeid
 • Les mer her under punkt 4.: 

Alle grupper må også levere årsrapport, og har gruppa tre eller flere medlemmer på 15 år eller eldre på medlemslista, må også medlemmene i gruppa velge et styre blant medlemmene, registrere styret og opplyse om dette i årsrapporten.

KFUK-KFUM tildeler Frifond rundt 1. desember. KFUK-KFUM-grupper innmeldt i Norges idrettsforbund får sin Frifondstøtte der. Kretser og hovedforeninger regnes av staten som såkalte "mellomliggende ledd" og kan ikke motta Frifondstøtte.

2) Midler til demokratiutvikling i gruppene

I 2024 er det satt av en pott som skal gå til demokratiutvikling i gruppene. Gruppa må vise til et økt fokus på demokratiopplæring og unge stemmer i gruppene. Eksempler på dette er kurs i styrearbeid, deltakelse på kurs i "unge stemmer" eller annet. KFUK-KFUM vil sette opp et demokratikurs hvor man kan søke om Frifondmidler til deltakelse, men det er også mulig å søke om støtte til deltakelse på andre typer kurs eller arrangementer hvor formålet er demokratiutvikling. Søk om støtte her

Midlene kan søkes om kontinuerlig, senest 31. august 2024. Pengene må være brukt innen 30. september, og rapport på bruk av midlene må leveres innen 15.oktober, slik som midlene beskrevet i punkt 1. Grupper som har mottatt Frifond i 2023, vil ikke kunne motta prosjektstøtte før bekreftelse er sendt inn for pengene de mottok i 2023.

PS. Dersom dere har en god ide til hvordan dere kan bruke midlene men er usikker på om det faller inn under kriteriene så send en mail til medlem@kfuk-kfum.no

3) 100.000,- til fordeling til grupper som leverer årsrapport i tide

I forlengelse av demokratiutvikling og -opplæring i gruppene ønsker Forbundsstyret å premiere grupper som leverer årsrapporter i henhold til krav. Det settes av kr 100.000,- som fordeles til de gruppene som leverer innen fristen, 20. januar. Disse fordeles og betales ut sammen med ordinær Frifond, og du trenger ikke å gjøre noe annet enn å levere iht frist. 

VIKTIGE TIDSFRISTER for å få frifondstøtte:

20. januar: Ansvarlig voksenleder skal levere gruppas årsrapport i Connect 365 (administrasjon/rapporter). Dersom gruppa har tre eller flere medlemmer på 15 år eller eldre må det velges et styre blant medlemmene. Da er det styreleder, ikke ansvarlig voksenleder, som skal levere årsrapporten.

1. oktober: Frifondstøtten må være brukt opp innen 1. oktober året etter tildeling. Dvs hvis gruppa Frifond desember 2023, må pengene være brukt opp 1. oktober 2024.

15. oktober: Ansvarlig voksenleder må levere bekreftelse på at Frifondmidlene er brukt i tråd med formålet og retningslinjene. Dette gjøres i Connect 365, under fanen administrasjon i din gruppe. Grupper som ikke rapporterer for bruk av pengene vil måtte tilbakebetale pengene, og vil  ikke kunne motta Frifondstøtte året etter (dette reguleres av LNUs retningslinjer)

30. november: Siste frist for innmelding av nye medlemmer (tildeling baseres på gruppas medlemstall pr 30.11)

Ca 1. desember: KFUK-KFUM fordeler årets Frifondmidler. Penger overføres gruppene i løpet av desember. Du finner tilsagnsbrev i Connect (under fanen administrasjon/støttetildelinger). 

Utbetalinger

til toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer