Gå til hovedinnhold ikon Min Connect

Vedtekter lokalt

Alle enheter, hovedforeninger og kretser i KFUK-KFUM må ha vedtekter.  Vedtektene er gruppas "grunnlov" eller "spilleregler". De beskriver blant annet hva som er formålet med gruppa, hvilke mål den jobber for, hvem som kan bli medlem, hva som kreves av medlemmene og hvordan demokratiet i gruppa fungerer.

Man kan utarbeide egne vedtekter. Disse må være i tråd med organisasjonens vedtekter. Det anbefales at man bruke malene nedenfor. Dersom man ikke ønsker å ha utarbeide egne vedtekter, regnes KFUK-KFUM Norge sine vedtekter som enheten/hovedforeningen/kretsen sine vedtekter.

Hvorfor trenger vi vedtekter

Vedtektene er som spilleregler for gruppa. Når spillereglene er klare og tydelige er det lettere å unngå uenighet om hva som er reglene. Vedtektene er også et redskap som skal sikre at dere arbeider i riktig retning. De gir grunnlaget for en demokratisk og god drift av gruppa, og sikrer rettferdighet og likhet for alle, uavhengig av person og verv.

Dersom gruppa di velger å utarbeide sine egne vedtekter, kan du benytte malene nedenfor som en hjelp i prosessen. Malene med tilhørende veiledninger, er utarbeidet for at grupper skal kunne være sikker på at gruppas vedtekter blir i tråd med KFUK-KFUM Norges vedtekter og krav til frifond. 

Det er den enkelte enhet/hovedforening/krets sitt ansvar å ha tilgjengelig vedtekter fra tre år tilbake.

Maler for lokale vedtekter

Forbundet har utarbeidet maler og veiledere for lokale vedtekter. De ligger som linker til Google dokumenter. Du kan ikke redigere direkte i Google dokumentet, men laste ned fila lokalt på din PC eller kopiere dokumentet i din egen Google disk dersom du bruker Googles plattformer. (Gå via Fil -> Last ned  -> Microsoft Word / Fil -> lag en kopi.)

Forbundet har et mål om å revidere vedtektene i den inneværende toårsperioden, for å gjøre dem enklere å forstå. Dersom du har innspill eller spørsmål til utarbeidelse av lokale vedtekter, kan du kontakte medlemsservice. 

LAST NED MAL FOR VEDTEKTER FOR ENHETER (LOKALE GRUPPER):  

Bokmål:  Mal for vedtekter for enheter
Veiledning bokmål: Veiledning ved utforming av vedtekter for enheter

 Nynorsk: Mal for vedtekter for einingar
Veiledning nynorsk: Rettleiing ved utforming av vedtekter for einingar

Bokmål: Mal for vedtekter for enheter i KFUK-KFUM Forandringshuset 

LAST NED MAL FOR VEDTEKTER FOR HOVEDFORENINGER:

Bokmål: Mal for vedtekter for hovedforeninger
Veiledning bokmål: Veiledning ved utforming av vedtekter for hovedforeninger

Nynorsk: Mal for vedtekter for hovudforeiningar
Veiledning nynorsk: Rettleiing ved utforming av vedtekter for hovudforeiningar

LAST NED MAL FOR VEDTEKTER FOR KRETSER: 

Bokmål: Mal for vedtekter for kretser
Veiledning bokmål: Veiledning ved utforming av vedtekter for kretser

Nynorsk: Mal for vedtekter for krinsar 
Veiledning nynorsk: Rettleiing ved utforming av vedtekter for krinsar

GODKJENNING AV LOKALE VEDTEKTER

Lokale vedtekter sendes til  KFUK-KFUM Norge for godkjenning via medlemsservice på medlem@kfuk-kfum.no.

For å kunne gjøre prosessen så rask som mulig ber vi deg i dokumentet eller i e-posten, spesifisere eventuelle tillegg/avvik fra teksten i malen. 

til toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer