Gå til hovedinnhold ikon Min Connect

Medlemskontingent

Medlemskontingenten støtter KFUK-KFUMs arbeid med å bygge åpne trygge fellesskap der unge mennesker deltar og har innflytelse. 10 kr av kontingenten går til vår utviklings- og menneskerettighetsorganisasjon KFUK-KFUM Globals Stop Poverty-arbeid.

I KFUK-KFUM har vi flere typer medlemskontingenter: 

 • medlemskontingenter til barn, ungdom, unge voksne
 • medlemskap for voksne
 • medlemskap i idrettslag
 • konfirmantmedlemskap
 • medlemskap i kulturskole, Forandringshus eller Folkehøyskole

Det er også mulig å aktivere minstepris (kr 50,-) eller 30 % rabatt for familier eller dersom du er med i flere enn en gruppe.

 • Meld deg inn i KFUK-KFUM her!
 • Ønsker du medlemskap i en gruppe? Finn din gruppe her.

Velkommen som nytt medlem i vårt fellesskap!


HVA KOSTER DET Å VÆRE MEDLEM I KFUK-KFUM?

Barn, ungdom og unge voksne (fra 0-29 år): kr. 200 per kalenderår
Dette gjelder også medlemskap i grupper for barn, ungdom og unge voksne t.o.m 29 år. Dersom gruppa har medlemmer på 30 år og over betaler de også 200 kr. Barn, ungdom og unge voksne som ikke er med i en gruppe, betaler samme kontigent.

Voksne (fra og med 30 år): 500 kroner per kalenderår
Dersom du er over 30 år og er med i en gruppe med medlemmer i alderen 0-29 år betaler du 200 kr.

Medlem i KFUK-KFUMs idrettslag (uansett alder): 50 kroner per kalenderår

- Minsteprismedlemskap: 50 kr per kalenderår
Familier eller enkeltpersoner med utfordrende økonomi som opplever at den ordinære medlemskontigenten er for høy, kan aktivisere et minsteprismedlemskap. Dette medlemskapet kan du selv enkelt aktivere i Connect.kfuk-kfum.no (alle med mobilnummer kan opprette bruker) eller du kan be ansvarlig voksenleder eller en i styret i gruppen din gjøre det for deg.


MEDLEMSKAP I KULTURSKOLE, FORANDRINGSHUS, OG FOLKEHØGSKOLENE

For medlemmer i KFUK-KFUMs Kulturskole, Forandringshus, og ved KFUK-KFUMs folkehøgskoler gjelder egne priser.


HØSTPRIS = HALV PRIS 

Alle som blir medlem etter første juli, får medlemskapet ut året til halv pris. OBS! Høstprisen gjelder ikke de medlemskapene  som koster 50 kr , da 50 kr er minimumsbeløpet for tellende medlemskap.

 • Medlemskap til 200 kroner opprettet etter 1. juli vil koste 100 kr ut året 
 • Medlemskap til 500 kroner opprettet etter 1 juli vil koste 250 kr ut året 

Dersom man kan aktivere 30 % rabatten vil medlemskapet koste enda mindre.


EKSEMPEL: 

Sara på 15 år blir medlem i Fredagsklubben høsten 2017. Ettersom hun er under 30 år koster medlemskapet 200 kroner, men fordi hun meldes inn etter første juli får hun høstpris, det vil si 50 % rabatt på medlemskapet, og mottar medlemsgiro for 2017 på kun 100 kr + en eventuell lokal aktivitetsavgift til gruppa. I januar mottar hun medlemsgiro for kalenderåret 2018 + en eventuell lokal aktivitetsavgift til gruppa.

Høsten 2020 er det et år siden Teodor på 16 år ble medlem i Fredagsklubben. Ettersom han betalte medlemsgiroen for 2020 da han mottok den i januar, mottar han ingen medlemsgiro fra KFUK-KFUM i høst, med mindre klubben tar inn en lokal aktivitetsavgift. Først i januar 2018 vil han motta ny medlemsgiro.

Dersom broren til Sara som heter Felix også blir medlem i Fredagsklubben, eller en annen KFUK-KFUM-gruppe, kan begge aktivere en 30% rabatt på medlemskapene sine.  


30 % RABATT FOR FAMILIER OG DE MED MEDLEMSKAP I FLERE GRUPPER

RABATT FOR FAMILIER

KFUK-KFUM vil gjerne ha familier som medlemmer. Derfor gir vi familier, der flere av medlemmene er medlem i KFUK-KFUM, mulighet til å aktivere en 30% rabatt  for hvert medlemskap. OBS! Du kan ikke aktivere 30% rabatten for de medlemskapene som koster 50 kroner, da 50 kr er minimumsbeløpet for tellende medlemsskap.

Dersom du kan si ja på ett av følgende punkter kan du aktivere rabatten på medlemskapene:

 • Dersom de du aktiverer 30%-rabatten for bor i samme husholdning 
 • Dersom de du aktiverer 30%-rabatten for er hel- eller halvsøsken 
 • Dersom de du aktiverer 30%-rabatten for har en relasjon der den ene er foresatt eller har annet forsørgeransvar for den andre (barnet)

Du kan for eksempel, dersom du har 2 barn som er medlem i KFUK-KFUM,  aktivere en 30 % rabatt på hvert av de to medlemskapene. Rabatten aktiverer du enkelt selv i connect.kfuk-kfum.no (alle med mobilnummer kan opprette bruker) eller du kan si i fra til ansvarlig voksenleder eller styret i din gruppe.  


RABATT FOR DEG MED FLERE MEDLEMSKAP 

Dersom du er med i flere grupper, eller har lyst å være med på flere aktiviteter i KFUK-KFUM, kan du selv aktivere 30% rabatt på alle medlemskapene dine. OBS! 30% rabatten gjelder  ikke de medlemskapene som koster 50 kroner, da 50 kr er minimumsbeløpet for tellende medlemsskap.  Rabatten aktiverer du enkelt i Connect.kfuk-kfum.no (alle med mobilnummer kan opprette bruker), eller du kan si i fra til ansvarlig voksenleder eller styret i din gruppe.  


HVORDAN BETALE MEDLEMSKONTINGENT? 

Er du med i en lokal gruppe, en hovedforening eller et idrettslag, registrerer styret/ansvarlig voksenleder i gruppa deg på medlemslista. Etter en liten stund får du medlemsgiro på epost/SMS, eller du mottar giro på papir i posten eller får den av lederen din i handa. For alle tom 17 år går giro til foresatt 1, og i det du fyller 18, mottar du giro selv.  Når giroen er betalt har du gyldig medlemskapsavtale i KFUK-KFUM det året. 

Er du ikke medlem i en gruppe/hovedforening/idrettslag lokalt er du  hjertelig velkommen til å melde deg inn i KFUK-KFUM Medlemsgiro kommer på epost/sms, eller i posten.


LOKAL AKTIVITETSAVGIFT TIL GRUPPA ELLER HOVEDFORENINGEN KAN KOMME SOM TILLEGG

Mange grupper tar foruten medlemskontingenten inn en aktivitetsavgift som går til gruppa eller hovedforeningen lokalt - til for eksempel innkjøp av mat eller profilklær. Den lokale aktivitetsavgiften varierer fra gruppe til gruppe, alt etter aktivitetsnivå og utgifter. Noen grupper tar inn denne separat fra medlemskontingenten, andre velger at den skal tas inn sammen med medlemskontingenten.til toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer