Gå til hovedinnhold ikon Min Connect

Registrere medlemmer

Det er flere grunner til at vi som en medlemsbasert organisasjon trenger å vite hvilke medlemmer vi har:

 • Vi ønsker å utvikle gode tilbud til våre medlemmer og for å kunne gjøre det må vi vite hvem medlemmene er.
 • Vi trenger navn og kontaktinfo for å kunne fortelle medlemmene om alle aktivitetene de kan delta på i vår organisasjon i Norge og i andre land
 • Dokumenterte medlemslister er avgjørende for å få statsstøtte. Staten gir oss penger , både lokalt og sentralt, for medlemmer i alderen 0-26 år som betaler kontingenten sin. Det er også viktig at at grupper praktiserer demokrati gjennom valg av styre/styreleder.
 • Vi tror på ungt ansvar, der unge har fulle demokratiske medlemsrettigheter, og til dette trenger vi medlems- og styreoversikter.
 • Medlemstall er også viktig når vi forteller givere og andre organisasjoner om alt det utrolige som skjer hos oss.

HVEM KAN REGISTRERE MEDLEMMER OG OPPDATERE STYRE/VERV

Det er ansvarlig voksenleder og gruppas eventuelle styre som har ansvar for å registrere medlemmer. Alle personer som står registrert i KFUK-KFUMs database med vervet ansvarlig voksenleder, styreleder eller styremedlem kan logge seg på Connect KFUK-KFUM og her få tilgang til medlemslista og styreoversikt med mer. Det er også mulig å gi annen voksen vervet Assisterende ansvarlig voksenleder som kan gjøre jobben,\.

HVORDAN REGISTRERE MEDLEMMER

Inne i Connect 365 finner du "Mine grupper". Her er det lenke til grupper, hovedforeninger/idrettslag/krets der du har tillitsverv. Trykk på den gruppa du ønsker å får oversikt i. Under "tab" medlemmer, kan du melde inn, ut medlememr i gruppa.

REGISTRER NYE

Velg "tab" + nytt medlem

 • fullt navn
 • fødselsdato
 • full adresse. 
 • Kontaktinfo som epostadresse og SMS. Dette letter din/vår kommunikasjon med medlemmet.
 • Minst en foresatt/pårørende med navn, mobilnummer, epostadresse.

Når medlemmet er registrert på medlemslista, vil KFUK-KFUM produsere og utstede medlemsgiro til medlemmet - se hvordan medlemskontingenten tas inn i KFUK-KFUM

FÅ OVERSIKT

Tab fullskjermliste gir deg total oversikt over medlemmene i din gruppe

 Medlemslista gir deg oversikt over

 • hvem som står registrert med en medlemskapsavtale i gruppa
 • startdato for når avtalen ble opprettet
 • medlemmenes fulle navn, fødselsdato, adresse, evn mobilnr/epost og foresatt epost/mobilnummer
 • «Siste betaling» viser når KFUK-KFUMs Forbundskontor fikk inn medlemskontingent fra medlemmet 
 • «Gjelder til» viser hvor lenge medlemskapet er gyldig/betalt for 
Du kan enkelt korrigere adresse, mobilnr, epostadresse.

Du kan ikke selv endre medlemmers fornavn/etternavn, meld inn eventuelle feil til medlemsservice på medlem@kfuk-kfum.no. 

Hvis du skal melde ut en person, velg person i lista, se medlemmets personvindu og benytt «Avslutt medlemskap» øverst i bilde.

OPPDATÉR STYREOVERSIKTEN (VIKTIG FOR FRIFOND)

Under tab«Roller» vil du kunne se hvem i gruppa som står registrert med styreverv eller som har andre verv i gruppa. OBS! Alle grupper som har 3 eller flere på 15 år eller eldre på medlemslista, må ha et styre valgt av og blant medlemmene for å få FRIFOND. Alle grupper må ha en ansvarlig voksenleder over 18 år som er medlem av Norges KFUK-KFUM og som har signert utvidet egenerklæring
Du oppdaterer styret og andre medarbeidere ved å 
 • trykke  «+ Legg til ny» for å legge inn en ny rolle i gruppa


til toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer